Hotline: 0912.702.801

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Máy Pha Cà Phê CRM3200B

14.500.000 VND 16.000.000 VND

Máy pha cà phê Breville 870 XL

19.000.000 VND 19.500.000 VND

Máy pha cà phê La Carimali Pratica E1

39.000.000 VND 42.000.000 VND

Máy pha cà phê Casadio Undici A1

43.000.000 VND 49.900.000 VND

Máy pha cà phê Casadio Undici A2

79.000.000 VND 89.900.000 VND

Máy pha cà phê Faema E98 UP Auto

81.000.000 VND 99.000.000 VND

Máy pha cà phê Rancilio Classe 5 A1

59.000.000 VND 59.000.000 VND

Máy pha cà phê Rancilio Classe 5 A2

87.000.000 VND 99.000.000 VND